Logo

Veranstaltung finden

Tagungsraum anfragen

Misja (pol.)

a9

Centrum Edukacji Towarzystwa Jezusowego i Caritas.

"Dialog nie może istnieć bez dzielenia się z innymi prawdami wiary, bez poznawania kultur i promowania sprawiedliwości."
(34. Kongregacja Generalna Towarzystwa Jezusowego, 1995 r.)

"Równe szanse dla wszystkich, solidarność w działaniach oraz gotowość do dzielenia się z innymi – to ważne, nieodzowne elementy działania naszej organizacji."
(Misja Caritas przy Archidiecezji Wiedeńskiej)

 

Podstawą naszego działania jest chrześcijańska koncepcja człowieczeństwa:

To z niej wynika szacunek i respekt, z jakim podchodzimy do wszystkich ludzi. Podążając za przykładem kardynała Königa chcemy respektować odmienne punkty widzenia, prezentować postawę otwartą i chęć dialogu oraz pośredniczyć w realizowaniu takich wartości. Jesteśmy instytucją Kościoła Katolickiego i czujemy się zobowiązani do promowania wizerunku „Kościoła otwartego”.

Wspieramy osoby dorosłe w ich osobistych i zawodowym procesie zdobywania wiedzy.

Kluczowymi elementami naszego programu są: duchowość ignacjańska, rozwój zakonów, zarządzanie społeczne, hospicja i opieka paliatywna oraz istotne problemy współczesnego społeczeństwa. Nawiązujemy dialog z ludźmi, grupami i organizacjami, które chcą zadbać o fachowe kształcenie i rozwój własny lub swoich pracowników. Odbywa się to u nas na płaszczyźnie osobistej, partnerskiej i społecznej. Kształtujemy ludzi, którzy są gotowi na nowe wyzwania oraz odkrywanie duchowych płaszczyzn swojego jestestwa.

Chętnie służymy pomocą instytucjom, które w naszych murach chcą przeprowadzać własne programy organizacyjne i szkoleniowe. Zapraszamy do nas również wszelkie grupy pomocy wzajemnej - to miejsce jest również dla Was!

Nasza oferta opiera się na kompetencji i specjalistycznych umiejętnościach, którymi od lat służymy wszystkim zainteresowanym.

Dzięki naszemu kompetentnemu oraz kreatywnemu zaangażowaniu tworzymy przyjazne warunki wspierające dany program.

Jesteśmy grupą reprezentującą różne profesje i różne style życia, o różnych korzeniach narodowych, językowych i religijnych. Jesteśmy prawdziwymi ekspertami w zakresie edukacji dorosłych. Towarzyszymy im na ścieżkach osobistego oraz społecznego kształcenia i rozwoju. Jesteśmy zwolennikami stałego poprawiania jakości, więc również wspólnie z uczestnikami naszych zajęć i gośćmi pracujemy nad ulepszaniem i rozszerzaniem naszej oferty. W swoich działaniach Kardinal König Haus uwzględnia także społeczne, kulturalne, ekonomiczne i ekologiczne aspekty zrównoważonego rozwoju.

Całościowe procesy kształcenia wymagają szczególnej troski nie tylko o duszę, ale również o psychikę i ciało. Dlatego proponujemy także zdrowe posiłki, przytulne pokoje gościnne, pomieszczenia seminaryjne, salki do medytacji oraz duży park.

Naszym celem jest służenie pomocą tym, którzy szukają u nas dróg efektywnej edukacji.

Sukces w nauce należy rozumieć jako proces wieloaspektowy, w którym niebagatelną rolę odgrywa: zdefiniowanie własnej tożsamości, światopogląd i kształtowanie świata. Tutaj ludzie stają się świadomi samych siebie, swojej wiary, swoich kompetencji społecznych i osobowych. Pomagamy w rozszerzeniu owych kompetencji, wzmacniamy i wspieramy w poszukiwaniu ich sensu i celu. Każdy z uczestników odnajdzie tu swój własny kod wartości, który determinuje jego postrzeganie świata i codzienne działania; nabędzie wiedzę, poszerzy horyzonty myślowe, nauczy się podejmowania decyzji i formułowania własnego punktu widzenia. Uczymy i wzmacniamy poczucie odpowiedzialności, pokazujemy, jak być kreatorem własnego życia i kształtować swój świat, jak stać się twórczym i charyzmatycznym człowiekiem.