Logo

Veranstaltung finden

Tagungsraum anfragen

Poslanie (slk.)

a10

Sme centrum vzdelávania Jezuitov a katolíckej Charity.

"Žiaden dialóg bez toho, aby sme vieru zdieľali s inými, skúmali kultúry, zabezpečili spravodlivosť."
(34. generálna kongregácia Spoločnosti Ježišovej, 1995)

"Rovnaké šance pre všetkých, solidárny prístup a pripravenosť podeliť sa – to sú pre nás základné a nevyhnutné piliere spoločnosti."
(poslanie Charity Viedenskej arcidiecézy)

Základom je pre nás kresťanský obraz človeka: 

Vzhľadom na to chápeme ľudí ako celok, s úctou a rešpektom. Nasledujúc príklad kardinála Königa chceme žiť a sprostredkovať presvedčenie, otvorenosť a dialóg. Sme inštitúcia  katolíckej Cirkvi verná obrazu otvorenej Cirkvy. 

Sprevádzame dospelých v ich osobných alebo profesionálnych procesoch učenia sa.

Naše programové ťažiská sú ignaciánska spiritualita, rozvoj rádov, sociálny manažment, hospic a paliatívna starostlivosť, ako aj problémy spoločnosti. Oslovujeme ľudí, tímy a organizácie, ktoré by chceli seba alebo svojich spolupracovníkov osobne, partnersky, sociálne a profesionálne ďalej vzdelávať a rozvíjať, chcú sa odvážiť na nové veci a pritom objaviť aj duchovné dimenzie. 

Inštitúcie majú možnosť zorganizovať v našich priestoroch vlastné podujatia – poskytujeme im pritom podporu. Ponúkame poradenstvo a sprevádzanie, ktoré vyplývajú z našich odborných schopností. Aj skupiny vzájomnej pomoci a podpory sú u nás vítané. 

Vytvárame priateľské a podporné prostredie vďaka nášmu kreatívnemu a kompetentnému nasadeniu. 

Sme multiprofesionálny tím rôzneho pôvodu, jazyka a náboženstva žijúci rôznym spôsobom života. Považujeme sa za odborníkov v oblasti vzdelávania dospelých a sprevádzania osobnými a sociálnymi vývojovými a vzdelávacími procesmi. Hlásime sa k neustálemu rozvoju kvality a s našimi účastníkmi a hosťami spolupracujeme na ďalšom rozvoji našej ponuky. V dome kardinála Königa zohľadňujeme sociálne, kultúrne, ekonomické a ekologické aspekty udržateľnosti. 

Všetky procesy učenia sa si vyžadujú dôslednú starostlivosť o telo, myseľ a dušu. Preto ponúkame zdravé stravovanie, útulné hosťovské izby, moderné priestory pre semináre, priestory pre duchovné rozjímanie a veľký park. 

Cieľom je dopomôcť ľuďom, ktorí k nám prídu, k úspešnému učeniu sa.

Úspešné učenie sa chápeme ako proces s nasledujúcimi aspektmi: hľadanie vlastnej identity, orientovanie sa vo svete a jeho formovanie. Ľudia si uvedomujú samých seba, svoju vieru, svoje osobné a sociálne schopnosti, rozširujú ich a sú posilňovaní a podporovaní v hľadaní zmyslu života. Ľudia si uvedomujú vlastné obrazy sveta, na základe ktorých chápu svet a orientujú sa v ňom; nadobúdajú znalosti, rozširujú si svoje horizonty a spoznávajú súvislosti; vytvárajú si názory a zaujímajú stanoviská. Ľudia sú schopní prevziať zodpovednosť a sú v tom podporovaní, stávajú sa aktérmi vytvárania svojho života a sveta; stávajú sa tvorivými a vysielajú impulzy.