Logo

Veranstaltung finden

Tagungsraum anfragen

Poslanie (slk.)

a10

Sme centrum vzdelávania Jezuitov a organizácie Caritas.

S rádom Jezuitov a organizáciou Caritas nás spája snaha, vyplývajúca z kresťanskej zodpovednosti za spoločnosť, vychovať odborne a duchovne zrelé osobnosti. Na našej ceste nás formuje a usmerňuje:
•    kresťanský obraz človeka,
•    zameranie na sociálnu spravodlivosť,
•    dôstojné zaobchádzanie s ľuďmi na hranici života a spoločnosti,
•    skúmavý postoj a otvorenosť dialógu,
•    aktívna starostlivosť o úspešné spolužitie v spoločnosti,
•    zodpovednosť za nasledujúce pokolenia a zachovanie stvorenia a tiež
•    konanie podľa situácie.

Nasledujúc príklad kardinála Königa chceme žiť a sprostredkovať presvedčenie, otvorenosť a dialóg. Sme inštitúcia katolíckej Cirkvi verná obrazu otvorenej Cirkvi.

Sprevádzame dospelých v ich osobných alebo profesionálnych procesoch učenia sa.

Naše tématické oblasti sú ignaciánska spiritualita, rozvoj rádov, sociálny manažment, hospic, paliatívna starostlivosť a demencia, vedenie a kultúra organizácie, ako aj problémy spoločnosti. Oslovujeme ľudí, tímy a organizácie, ktoré by chceli seba alebo svojich spolupracovníkov osobne, sociálne a profesionálne ďalej vzdelávať a rozvíjať, chcú sa odvážiť na nové veci a pritom objaviť aj duchovné dimenzie.

Inštitúcie majú možnosť zorganizovať v našich priestoroch vlastné podujatia – poskytujeme im pritom podporu. Ponúkame poradenstvo a sprevádzanie, ktoré vyplývajú z našich odborných schopností. Aj skupiny vzájomnej pomoci a podpory v našom susedstve sú u nás vítané.

Vytvárame priateľské a podporné prostredie vďaka nášmu kreatívnemu a kompetentnému nasadeniu.

Sme multiprofesionálny tím rôzneho pôvodu, jazyka, svetonázoru a vierovyznania žijúci rôznym spôsobom života. Považujeme sa za odborníkov v oblasti vzdelávania dospelých a sprevádzania osobnými a sociálnymi vývojovými a vzdelávacími procesmi. Hlásime sa k neustálemu rozvoju kvality a s našimi účastníkmi a hosťami spolupracujeme na ďalšom rozvoji našej ponuky. V dome kardinála Königa zohľadňujeme sociálne, kultúrne, ekonomické a ekologické aspekty udržateľnosti.

Všetky procesy učenia sa si vyžadujú dôslednú starostlivosť o telo, myseľ a dušu. Preto ponúkame stravovanie, hosťovské izby, priestory pre semináre, priestory pre duchovné rozjímanie a veľký park.

Cieľom je dopomôcť ľuďom, ktorí k nám prídu, k úspešnému učeniu sa.

Úspešné učenie sa chápeme ako proces s nasledujúcimi aspektmi: hľadanie vlastnej identity, orientovanie sa vo svete a jeho formovanie. Ľudia si uvedomujú samých seba, svoju vieru, svoje osobné a sociálne schopnosti, rozširujú ich a sú posilňovaní a podporovaní v hľadaní zmyslu života. Ľudia si uvedomujú vlastné obrazy sveta, na základe ktorých chápu svet a orientujú sa v ňom; nadobúdajú znalosti, rozširujú si svoje horizonty a spoznávajú súvislosti; vytvárajú si názory a zaujímajú stanoviská. Ľudia sú schopní prevziať zodpovednosť a sú v tom podporovaní, stávajú sa aktérmi vytvárania svojho života a sveta; stávajú sa tvorivými a vysielajú impulzy.