Logo

Veranstaltung finden

Tagungsraum anfragen

Vezérelv (ung.)

a7

A jezsuita rend és a Karitasz szervezet képzési központként működünk.


"Nincsen dialógus a hit másokkal való megosztása, a kultúrák megismerése, az igazságosság szolgálata nélkül."
(a jezsuita rend 34. általános kongregációja, 1995)

"Igazságos esélyek mindenki számára, szolidáris bánásmód és a megosztásra való készség – számunkra ezek a társadalom lényeges, elengedhetetlenül szükséges alapelemei."
(a Bécsi Érsekség Karitasz szervezetének vezérelve)

 

Alapelvünk a keresztény emberkép:

Ebből kifolyólag, az embereket a maguk teljességében értékeljük és tiszteljük. König bíboros példáját követve szeretnénk nézőpontokat, nyitottságot és párbeszédre való készséget megélni és közvetíteni az emberek felé. A katolikus egyházon belül működő intézmény vagyunk, és elköteleztük magunkat a nyitott egyház eszménye mellett.

Felnőtteket kísérünk és támogatunk a személyes vagy szakmai tanulási folyamataikban.

Programunk központi kérdései a Szent Ignác-i lelkiség, rendi fejlődés, szociális menedzsment, hospice és palliatív gondozás, valamint társadalmi kérdések. Azokhoz az emberekhez, csapatokhoz és szervezetekhez szólunk, akik szeretnék saját magukat vagy munkatársaikat személyes, partneri, társadalmi és szakmai területen tovább képezni és fejleszteni, akik nyitottak az újra, és emellett szeretnék felfedezni a szellemi, lelki dimenziókat is.

Házunkban lehetőséget biztosítunk az intézményeknek saját rendezvényeik lebonyolítására – és ebben segítséget is nyújtunk nekik.   Szakmai kompetenciánkból fakadó tanácsadással és figyelemmel kíséréssel tudjuk támogatni őket. Házunkban önsegítő csoportok is otthonra lelnek.

Kreatív és hozzáértő munkánkkal egy barátságos és támogató környezetet hozunk létre.

Multi-professzionális csapatként dolgozunk, különböző nemzeti, nyelvi és vallási háttérrel rendelkezünk, eltérő az életmódunk. A közös bennünk az, hogy szakértők vagyunk a felnőttképzés, valamint a személyi és társadalmi fejlődési és tanulási folyamatok segítése terén. Kiállunk a folyamatos minőségi fejlődés mellett, résztvevőinkkel és vendégeinkkel közösen dolgozunk az ajánlataink továbbfejlesztésén. A König Bíboros Házban figyelembe vesszük a tartósság, folyamatosság társadalmi, kulturális, ökonómiai és ökológiai aspektusait.

A teljes körű, átfogó képzési folyamatokhoz figyelmes gondoskodásra van szükség a test, a szellem és a lélek vonatkozásában is. Mindehhez egészséges ellátást, lakályos vendégszobákat, modern szemináriumi helyiségeket, a lelki elmélyülést szolgáló helyiségeket, valamint egy nagy parkot biztosítunk.

A célunk az, hogy azokat az embereket, akik hozzánk fordulnak, hozzásegítsük a sikeres tanuláshoz.

A sikeres tanulási folyamat szempontjai a következők: identitáskeresés, orientálódás a világban, a világ alakítása. Az emberek megismerik önmagukat, a hitüket, személyes és társadalmi kompetenciáikat. Bővítik, szélesítik ezeket, és erőt, támogatást kapnak ezek értelmének megtalálásához. A résztvevőkben tudatosodnak saját értelmezési mintáik, amelyekkel a világot szemlélik és tájékozódnak abban; tudásra tesznek szert, tágul a horizontjuk és összefüggéseket ismernek fel; véleményt alkotnak és állást foglalnak. Az emberek megerősödnek és képessé válnak a felelősségvállalásra, cselekvően alakítják és formálják saját életüket és világukat; teremtő és impulzusokat adó személyekké válnak.