Logo

Veranstaltung finden

Tagungsraum anfragen

Kılavuz (türk.)

a11

Cizvitler ve Caritas'ın eğitim merkeziyiz.

"İnancı başkalarıyla paylaşmadan, kültürleri incelemeden,
adalet için uğraşmadan diyalog olmaz."
(34. Cizvit Tarikatı Genel Meclisi, 1995)

"Herkes için adil fırsatlar, dayanışmaya dayalı eylemler ve
paylaşmaya hazır olma – işte bunlar bizim için toplumun temel,
vazgeçilemez yapı taşlarıdır."
(Viyana Caritas Başpiskoposluğu Kılavuzu)

Bizim temelimiz Hıristiyanlığın insana dair resmidir:

Buna dayalı olarak bir bütün olarak insanlara değer verip saygı duyarak yaklaşıyoruz. Kardinal König'in örneğini izleyerek bakış açımızı, açıklığı ve diyalogu yaşayıp aktarmak istiyoruz. Katolik kilisesi bünyesinde bir kurumuz ve açık bir kilise örneği oluşturmakla yükümlüyüz.

Yetişkinlere şahsi veya mesleki eğitim süreçlerinde eşlik ediyoruz.

Programımızın ağırlık noktalarını İgnatius ruhaniyeti, tarikat gelişimi, sosyal yönetim, sığınak ve palyatif bakımın yanı sıra toplumun soruları oluşturmaktadır. Kendilerini veya çalışanlarını kişisel, ortak, sosyal olarak ve uzmanlık alanında eğitim alıp geliştirmek isteyen, yeni şeylere teşebbüs eden ve bu sırada da ruhani boyutları keşfetmek isteyen kişilere, ekiplere ve organizasyonlara hitap ediyoruz.

Kurumların kurumumuzda kendi organizasyonlarını düzenleme imkanı vardır – onları bu konuda destekliyoruz. Uzmanlık yetkinliğimizden kaynaklanan danışmanlık ve refakat sunuyoruz. Kendi kendine yardım grupları da bizde bir yer bulurlar.

Yaratıcı ve yetkin çalışmamızda samimi ve destekleyici bir ortam yaratıyoruz.

Farklı yaşam biçimleri, farklı ülke, dil ve dini geçmişleri olan çok meslekli bir ekibiz. Yetişkin eğitimi ve kişisel ve sosyal gelişim ve öğrenme süreçlerinde refakat konusunda kendimizi uzman olarak görüyoruz. Kalitenin sürekli geliştirilmesi konusunda uğraşıyor ve katılımcılarımız ve konuklarımızla birlikte tekliflerimizin daha da geliştirilmesi üzerinde çalışıyoruz. Kardinal König evinde sürdürülebilirliğin sosyal, kültürel, ekonomik ve ekolojik yönleri dikkate alınır.

Bütüncül eğitim süreçlerinde beden ve ruha dikkatli bir özen gösterilmesini gerektirir. Bunun için de sağlıklı beslenme, rahat konuk odaları, modern seminer mekanları, ruhani düşünme için mekanlar ve büyük bir park sunuyoruz.

Hedefimiz bize gelen insanlara başarılı eğitim almalarını sağlamak.

Başarılı eğitim bizim için kimliğini bulma, dünyada yönünü bulma ve dünyayı biçimlendirme özelliklerini taşıyan bir süreçtir. İnsanlar burada kendilerinin, inançlarının, kişisel ve sosyal yetkinliklerinin farkına varırlar. Bu yetkinliklerini genişletme ve anlamlandırma çabalarında güçlendirilip desteklenirler. İnsanlar, dünyayı izledikleri ve dünyada yön buldukları kendi algılama biçimlerinin farkına varırlar; bilgi edinirler, ufuklarını genişletip bağlamların farkına varırlar; karar verip görüş edinirler. İnsanlar sorumluluk üstlenmeye teşvik edilip
güçlendirilirler, hayatlarını ve dünyayı biçimlendirmede aktörler haline gelirler; yaratıcı ve esin verici olurlar.