Logo

Veranstaltung finden

Tagungsraum anfragen

Kılavuz (türk.)

a11

Cizvitler ve Caritas'ın eğitim merkeziyiz.

Cizvit Tarikatı ve Caritas olarak, Hristiyanlığa dayanan toplum için taşıdığımız sorumluluk, hem uzmanlık açısından hem de ruhsal açıdan olgunlaşmış kişilerin yetiştirilmesini bizim için temel bir mevzu haline getirmektedir. Bu yolda ilerlerken aşağıdaki temellerden ilham ve yön almaktayız:

• Hristiyanlığa dayanan bir insanlık anlayışı,
• Sosyal adalete yönelim,
• Hayatın ve toplumun sınırlarında bulunan insanlara yönelik onurlu muamele,
• Eleştirel yaklaşan ve diyaloğa dayanan bir tutum,
• Toplum içerisinde birlikte yaşamın başarılı olması için etkin çaba,
• Sonraki nesiller için sorumluluk üstlenmek ve yaradılışı korumak,
• Durumun elverdiği şekilde eyleme geçmeye odaklılık.

Kardinal König'in örneğini izleyerek bakış açımızı, açıklığı ve diyalogu yaşayıp aktarmak istiyoruz. Katolik kilisesi bünyesinde bir kurumuz ve açık bir kilise örneği oluşturmakla yükümlüyüz.

Yetişkinlere şahsi veya mesleki eğitim süreçlerinde eşlik ediyoruz.

Programımızın konu başlıklarını İgnatius ruhaniyeti, tarikat gelişimi, sosyal yönetim, demans ve palyatif bakım, yönetim ve organizasyon kültürünün  yanı sıra toplumun soruları oluşturmaktadır. Kendilerini veya çalışanlarını kişisel, sosyal açıdan ve uzmanlık alanında eğitim alıp geliştirmek isteyen, yeni şeylere teşebbüs eden ve bu sırada da ruhani boyutları keşfetmek isteyen kişilere, ekiplere ve organizasyonlara hitap ediyoruz.
Kurumların kurumumuzda kendi organizasyonlarını düzenleme imkanı vardır – onları bu konuda destekliyoruz. Uzmanlık yetkinliğimizden kaynaklanan danışmanlık ve refakat sunuyoruz. Yakın çevremizde yer alan kendi kendine yardım grupları da bizde bir yer bulurlar.

Yaratıcı ve yetkin çalışmamızda samimi ve destekleyici bir ortam yaratıyoruz.

Farklı yaşam biçimleri, farklı ülke ve dil geçmişleri, dünya görüşleri ve dini inançları olan çok meslekli bir ekibiz. Yetişkin eğitimi ve kişisel ve sosyal gelişim ve öğrenme süreçlerinde refakat konusunda kendimizi uzman olarak görüyoruz. Kalitenin sürekli geliştirilmesi konusunda uğraşıyor ve katılımcılarımız ve konuklarımızla birlikte tekliflerimizin daha da geliştirilmesi üzerinde çalışıyoruz. Kardinal König evinde sürdürülebilirliğin sosyal, kültürel, ekonomik ve ekolojik yönleri dikkate alınır.

Bütüncül eğitim süreçlerinde beden ve ruha dikkatli bir özen gösterilmesini gerektirir. Bunun için de seminer odaları, konuk odaları, yeme içme imkânları, ruhsal odaklanma mekânları ve büyük bir park sunuyoruz.

Hedefimiz bize gelen insanlara başarılı eğitim almalarını sağlamak.

Başarılı eğitim bizim için kimliğini bulma, dünyada yönünü bulma ve dünyayı biçimlendirme özelliklerini taşıyan bir süreçtir. İnsanlar burada kendilerinin, inançlarının, kişisel ve sosyal yetkinliklerinin farkına varırlar. Bu yetkinliklerini genişletme ve anlamlandırma çabalarında güçlendirilip desteklenirler. İnsanlar, dünyayı izledikleri ve dünyada yön buldukları kendi algılama biçimlerinin farkına varırlar; bilgi edinirler, ufuklarını genişletip bağlamların farkına varırlar; karar verip görüş edinirler. İnsanlar sorumluluk üstlenmeye teşvik edilip güçlendirilirler, hayatlarını ve dünyayı biçimlendirmede aktörler haline gelirler; yaratıcı ve esin verici olurlar.